Obchodní podmínky

 
Obchod filio.cz dodává pouze produkty nejvyšší jakosti.

 

Objednávky přijaté do 13:00, odesíláme ještě týž den a Vy zboží zpravidla obdržíte následující pracovní den.

Toto jsou aktuální obchodní podmínky pro internetový obchod filio.cz

 

Úvodní ustanovení

 1. Těmito obchodními podmínkami se upřesňuje vztah mezi prodávajícím JK Corp. s.r.o. se sídlem v Brně, Leitnerova 975/30, PSČ 60200, IČO: 27678181, provozovatelem internetového obchodu www.filio.cz, a zákazníkem, který s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu. 
 2. Tyto podmínky jsou určeny primárně pro koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu. Přiměřeně se použijí i na koupi zboží prostřednictvím telefonu.

 

Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku prostřednictvím internetového obchodu či telefonu. 
 2. V případě kupní smlouvy uzavírané na dálku představuje objednávka učiněná jejím odesláním v internetovém obchodě nebo prostřednictvím telefonu návrh na uzavření kupní smlouvy. Objednávka je platná po dobu 10 dní a její obdržení potvrdí prodávající e-mailem. Kupní smlouva je pak uzavřena přijetím návrhu ze strany prodávajícího ve formě odeslání objednaného zboží. O odeslání zboží je kupující informován e-mailem, popřípadě prostřednictvím SMS zpráv.
 3. V případě, kdy objednávka s platbou převodem na účet není kupujícím do 10 dní uhrazena, má prodávající právo tuto objednávku bez dalšího zrušit a kupujícího o tomto faktu nemusí informovat.
 4. Prodávající dodává zákazníkům zboží pouze v množství obvyklém pro spotřebu v domácnosti. V konkrétních případech (zejména při slevách či výprodejích) je prodávající oprávněn určit maximální množství, které lze dodat zákazníkovi.

 

Odstoupení bez udání důvodu

 1. Spotřebitel je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené přes internet nebo telefonicky bez udání důvodu do 14 dnů od doručení zboží, nebo jeho poslední části.
 2. Chce-li zákazník využít tohoto práva, je nezbytné prodávajícímu v uvedené lhůtě oznámit svoje rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Nejvhodnější možností je kontaktovat prodávajícího na e-mailu obchod@filio.cz
 3. Pokud zákazník odstupuje od smlouvy, vrátí prodávající kupní cenu zboží. Zákazník má nárok i na náhradu nákladů na dodání zboží zákazníkovi ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Spotřebitel však platí poštovné spojené s vrácením zboží. 
 4. Uvedené peněžní prostředky prodávající vrátí bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. S platbou však je možné v souladu se zákonem počkat, dokud zboží není vráceno prodávajícímu. K platbě bude užit stejný platební prostředek jako při placení kupní ceny zákazníkem, nedohodnou-li se strany jinak.
 5. Zboží je potřebné bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení, zaslat na adresu BeconfiDent Czech sro, Kateřina Horáková, Hybešova 38, 60200 Brno. Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník.
 6. Prodávající si dovoluje upozornit, že zákazník podle zákona odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Dále, že zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy u zboží vyrobeného podle speciálních požadavků na zakázku nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám a u zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu a které není možné vrátit z hygienických důvodů (např. při otevření kosmetických přípravků, bělení zubů, zubních dlah, zubních past zubních kartáčků, zubních dlah a jiného zboží, které přichází do přímého styku s pokožkou nebo dutinou ústní.

 

Reklamace

 1. Má-li zboží při dodání vadu, prodávající se může se zákazníkem domluvit na kompenzaci ve formě poukázky. Dále je zákazník oprávněn požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání bezvadného zboží nebo opravy vadného zboží. V případě, že by takové odstranění vady bylo pro prodávajícího nemožné nebo nepřiměřené, je zákazník oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, a pokud jde zároveň o významnou vadu, může i odstoupit od kupní smlouvy. Tato práva má zákazník i v případě, že se uvedená vada projeví později.
 2. Za vady na zboží odpovídá prodávající, projeví-li se po dobu dvou let od dodání zboží, nebo do data použitelnosti uvedeného na obale zboží.
 3. Za vadné se považuje zejména zboží, které nemá obvyklé vlastnosti, neslouží svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno ve sjednaném množství. Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Dále za Vadu zboží nelze považovat účinek zboží nižší, než jaké je očekávání zákazníka. Obrázky zboží v internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může například lišit z důvodu změny obalu výrobcem).
 4. Veškeré dotazy ohledně reklamace je možné zaslat na e-mail obchod@filio.cz nebo kontaktovat prodávajícího telefonicky na tel. čísle +420 732 595 500‬. Reklamované zboží je potřebné zaslat na adresu: beconfiDent Czech sro, Kateřina Horáková, Hybešova 38, 60200 Brno.
 5. O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí bude prodávající zákazníka informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv, či telefonicky. 
 6. O reklamaci rozhodne prodávající bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude trvat déle než 30 dní. V opačném případě je zákazník oprávněn odstoupit s okamžitou platností od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, aby zákazník poskytl potřebnou součinnost.
 7. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v případě oprávněné reklamace prodávající.

 

Způsob platby a dodání

 1. Způsob platby a dodání je možné zvolit z nabízených možností. Před odesláním objednávky bude zákazník na zvolený způsob platby a dodání a na náklady s nimi spojené vždy upozorněn.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout dodání zboží ve vybraných případech zdarma.

 

Další informace

 1. Prodávající zákazníkům poskytuje různé slevy a dárkové či jiné poukázky. Jejich užití se řídí pravidly, o kterých zákazníka v každém jednotlivém případě prodejce informuje. Není-li stanoveno jinak, lze každou slevu či dárkovou poukázku užít pouze jednorázově a na jeden nákup lze užít jen jednu poukázku téhož druhu. V případě, že je hodnota dárkové poukázky vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na novou poukázku nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.
 2. V souvislosti s provedeným nákupem může být zákazníkovi zaslán třetí stranou hodnotící dotazník, například z Heureka.cz. Zákazník se tak může podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními.
 3. Obecné informace
 4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 5. Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností zákazníků, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz, zřízená zákonem
  č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se zákazník může obrátit přes
  e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce.
 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky. Místem plnění je Brno. 
 7. Všechny ceny výrobků a služeb jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2023